Fosforna kiselina 75%

 

Fosforna kiselina ( ortofosforna kiselina ) kemijske formule H3PO4 , bezbojna tekućina, njene soli nazivaju se fosfati. Upotrebljava se u proizvodnji deterđenata, metalnoj industriji, prehrambenoj industriji za osvježavajuća pića, kao laboratorijska kemikalija što ovisi o čistoći.

back to top