JAKOM

vi ste ovdje : Naslovnica » Ponuda » Proizvodi » Bazne kemikalije » Mravlja kiselina

Mravlja kiselina

 

Mravlja kiselina ( metanska kiselina ), je najjednostavnija karboksilna kiselina kemijske formule HCOOH. To je bistra, bezbojna tekućina oštrog mirisa. Na koži uzrokuje mjehuriće, koža pocrveni i razvijaju se bezopasni plinovi. Sama se oksidira s CO2 i H2O. Luče je mravi, po čemu je i dobila ime. Nalazi se u žalcu mrava i pčela, u znoju, mokraći, meduzi, gusjenici, u nekim biljkama (kopriva). Njezine se pare na zraku mogu zapaliti, a smjesa  kiseline (s volumnim udjelom 14 do 33%) i zraka eksplozivna. S vodom stvara azeotropnu smjesu (77,5% kiseline) koja vrije na 107,3 °C. Zagrijavanjem mravlje kiseline s koncentriranom sumpornom kiselinom dobiva se ugljikov monoksid (CO2).Mravlja kiselina jaka je  i reducirajuća organska kiselina; otapa mnoge metale, a potom se razvija vodik i nastaju njezine soli, formijati. Jako redukcijsko sredstvo (prema Tollensovom i Fehlingovom reagensu). Dobiva se kao sporedni proizvod u proizvodnji octene kiseline, a rabi se u kožarstvu i proizvodnji kaučuka, za bojenje vune, konzerviranje voćnih sokova i silažu krme. To je danas najjeftinija organska kiselina pa se u tehnologiji sve više upotrebljava umjesto drugih organskih kiselina.