JAKOM

vi ste ovdje : Naslovnica » Ponuda » Proizvodi » Bazne kemikalije » Aquaflok

Aquaflok

 

Aquaflok je sredstvo na bazi poliakrilamida za bistrenje vode – flotaciju i flokulaciju, sredstvo za ugušćivanje i dehidraciju mulja. Primjenjuje se za pročišćavanje pitkih voda,
pročišćavanje i obradu otpadnih komunalnih i industrijskih voda, pripremu tehnoloških voda, obradu i dehidraciju mulja i kao retenciono sredstvo u proizvodnji papira.

Additional Info

  • Pakiranje: Baloni 60/1